Privacy

Lisa Dunn / WWF

Terwijl je onze website bezoekt en als je met ons communiceert verzamelen we informatie. Dit helpt ons om onze communicatie effectiever in te zetten. Hoe meer informatie we hebben, des te efficiënter we kunnen werken en hoe meer geld we kunnen besteden aan natuurbescherming.
 
We nemen je privacy uiteraard heel serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is. Lees deze informatie over ons beleid zorgvuldig door zodat je weet hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We kunnen ons beleid van tijd tot tijd bijwerken, zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Blijf dit dus regelmatig controleren.
 

1. Wie zijn we?

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

WNF, gevestigd te (3708 JB) Zeist aan de Driebergseweg 10, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

WNF is onderdeel van het wereldwijde WWF-netwerk dat actief is in meer dan 100 landen over de hele wereld. Alle landelijke vestigingen werken aan de gemeenschappelijke missie om een toekomst te scheppen waarin mensen en natuur in harmonie leven.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door WNF is verzameld en verwerkt. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze afdeling Informatie & Service. Dit kan telefonisch, via 0800-1962 (gratis), per e-mail via info@wwf.nl of schriftelijk via Postbus 7, 3700 AA Zeist.

2. Waarom verzamelen we persoonsgegevens

We verwerken persoonlijke gegevens van onze relaties voor onze administratie en om te informeren over acties en campagnes.

Voor onze missie hebben we communicatie en fondsenwerving nodig. Door meer te leren over hoe mensen onze informatie (content) gebruiken, weten we beter wat iemands interesses zijn en in welke vorm we de belangrijkste informatie moeten aanbieden.

We verspreiden informatie via de televisie, het nieuws, onze website en social media-kanalen. Maar we willen het liefst rechtstreeks met je communiceren, zodat wat je hoort en leest ook echt relevant voor jou is.

3. Wat verzamelen we van je, hoe en waarvoor

Elke keer dat je contact met ons hebt, verzamelen we gegevens. Wat voor soort informatie en de hoeveelheid ervan verschilt en hangt af van de reden.

Wanneer verzamelen we informatie

We verzamelen informatie over je als je bijvoorbeeld:

 • Donateur wordt van WNF
 • Een gift geeft
 • Een dier adopteert
 • Een aankoop doet in onze webshop
 • WNF in je testament opneemt
 • Aan een evenement meedoet
 • Onze e-nieuwsbrieven ontvangt, opent en leest Informatie bij ons opvraagt
 • Aan een van onze campagnes meedoet
 • Vrijwilligerswerk voor ons doet
 • Een reactie achterlaat op prikborden of in discussiegroepen
 • Met ons chat
 • Een petitie tekent
 • Contact met ons opneemt, of op enige andere wijze dan hierboven vermeld met ons in aanraking komt

Welke informatie verzamelen we

 • Voorbeelden van informatie die we kunnen verzamelen zijn:
 • Je geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of geboortedatum
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals rekeningnummer
 • Informatie die je op onze website invoert
 • Gegevens over je donatiehistorie en over correspondentie met ons
 • Foto’s of videobeelden als je deelneemt aan een evenement van ons
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, en type en versie van je internetbrowser
 • Andere gegevens over je communicatie met ons, inclusief de reden waarom je ons steunt
 • Naast door jou zelf verstrekte informatie kunnen we ook informatie over je verzamelen uit publiekelijk toegankelijke bronnen

Kinderen onder de 16 jaar

We bieden een aantal producten en diensten die (mede) gericht zijn op kinderen. Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om onze producten en diensten te gebruiken.

We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Hoe verzamelen we informatie over jou

We gebruiken verschillende methodes om informatie te verzamelen van en over jou, onder meer door:

Directe interactie
We ontvangen informatie rechtstreeks van je, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze e-nieuwsbrieven of met ons mailt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Wanneer je je gegevens op een van onze online formulieren invult en je drukt niet op ‘versturen’, kunnen we contact met je opnemen om je te helpen met eventuele problemen met het formulier of onze websites. Ook als je van ons een e-mail ontvangt, een link volgt of onze website doorzoekt, verzamelen we gegevens, zodat we kunnen zien welke content populair is. Zo kunnen we beter inspelen op je interesses.

Om te zien wat mensen online doen gebruiken we cookies. Als je geen cookies wilt accepteren, kun je je browser zo instellen dat je cookies kunt weigeren. Zie ook onze Cookie Policy.

Social Media
Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen we gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kunnen we aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door WNF-informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WNF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Desktop research
We kunnen gebruik maken van bureauonderzoek, profielbepaling en screeningtechnieken ter analyse van je persoonlijke gegevens, om zo een profiel samen te stellen van je interesses en voorkeuren. Daardoor kunnen we je relevanter informeren, of mensen vinden zoals jij die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in ons werk. Zo kunnen we onze middelen doelgerichter inzetten. We kunnen verdere informatie over jou gebruiken, inclusief geo-demografische gegevens en welvaartscijfers, voor zover die via externe bronnen beschikbaar zijn. Dat doen we soms met behulp van externe leveranciers aan wie we je gegevens verstrekken, voor zover ze die voor de gevraagde hulp nodig hebben.

Deze gegevens worden samengesteld met behulp van publiekelijk beschikbare informatie over jou, zoals je adres, bekende voorzitterschappen, berichten op social media, krantenberichten of gemiddelde verdiensten in een bepaalde beroepsgroep. Dit helpt ons met het leren kennen van de achtergrond van de mensen die ons al steunen of die dat mogelijkerwijs nog gaan doen. Zo kunnen we passende communicatie- of donatieverzoeken aanbieden. Het verwerken van deze publiekelijk beschikbare gegevens stelt ons in staat om je beweegredenen en voorkeuren beter te begrijpen, waardoor we je doelgerichter kunnen benaderen.

Waar gebruiken we de verzamelde informatie voor

Om de door jou gevraagde diensten, producten of informatie te leveren, bijvoorbeeld producten die je besteld hebt of een brochure die je hebt aangevraagd

 • Ter administratieve verwerking van je donatie
 • Om je geefhistorie te analyseren
 • Om je persoonlijke gegevens te combineren met publiekelijk beschikbare informatie, zodat we je doelgericht kunnen benaderen
 • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren
 • Om je op de hoogte te houden van ons werk
 • Om je te vragen om financiële of niet-financiële steun
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen, die voortvloeien uit een tussen jou en ons afgesloten overeenkomst
 • Als we je telefoonnummer hebben kunnen we je bellen, tenzij je hebt aangegeven dat je niet door ons gebeld wilt worden. Wil je dat alsnog doorgeven, neem dan contact met ons op.

Soms vragen we je geboortedatum. Dat doen we om de communicatie zo relevant mogelijk te laten zijn en om te checken of de eventuele machtiging bij een donatie wordt afgegeven door een volwassene. Vanwege het grote aantal relaties in onze database is geboortedatum soms het enige persoonsgegeven wat ons in staat stelt om personen met zekerheid van elkaar te onderscheiden.

4. Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?

Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. We gebruiken je persoonlijke gegevens als volgt:

We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst

Wanneer het noodzakelijk is voor jou en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban

Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen

Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van je toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens

5. Waarover communiceren we met je?

Naast nieuws over ons natuurbeschermingswerk kunnen we contact met je opnemen over marketing, campagnes, evenementen, educatieve activiteiten en onze producten. Hieronder staat een aantal voorbeelden van manieren waarop we met je kunnen communiceren:

Marketing

Je financiële steun is van belang voor ons werk en zonder jou zouden we onze inspanningen voor het behoud van de natuur niet kunnen voortzetten. We kunnen je vragen om een financiële bijdrage, of om de manier waarop je ons steunt aan te passen.

Campagnes
We willen je graag informeren over onze campagne-activiteiten, zodat je mee kunt doen door bijvoorbeeld een petitie te tekenen of berichten te delen.

Evenementen
We willen je graag betrekken bij onze evenementen, zoals Earth Hour of een leuke activiteit.

Educatieve activiteiten
We willen je graag informeren over bijvoorbeeld onze programma’s voor scholen.

Producten
Wanneer je iets bij ons hebt gekocht en je ons je gegevens hebt verstrekt, kunnen we je informatie sturen over soortgelijke producten.

Voor bovenstaande marketingactiviteiten gaan we uit van je toestemming om contact met je op te nemen, omdat je je gegevens hebt achtergelaten. Elk van deze activiteiten is fundamenteel voor onze manier van werken, en geeft ons als goed doel een legitiem belang om contact met je op te nemen. Wanneer je ons je gegevens verstrekt, vertellen we wat we met deze gegevens gaan doen. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden en je voorkeuren aan te geven.

 

6. Met wie delen we je gegevens

Marketingdoeleinden van derden

 • We verkopen of delen je gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden. Tenzij het gaat om onze leveranciers die ons ondersteunen in ons bedrijfsproces en waar we een Verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.
 • We kunnen persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren (bijvoorbeeld het verwerken van een betaling of het toesturen van een tijdschrift). In alle gevallen geven we die organisaties geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

Indien openbaarmaking vereist is

 • In andere gevallen maken we geen persoonlijke gegevens bekend, anders dan wat in overeenstemming met dit beleid is of wanneer we je toestemming daartoe hebben. Of in bijzondere gevallen, zoals wanneer we naar eer en geweten menen dat de wet dit verlangt, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van onzself of anderen te beschermen. Dit houdt ook in dat we, indien nodig, je gegevens doorgeven aan de politie, toezichthoudende of regelgevende instanties, en/of juridische adviseurs, indien we daartoe een verzoek ontvangen.
 • Eventueel kan er een verzoek gedaan worden om gegevens openbaar te maken aan derden. Denk hierbij aan financiële instellingen, accountants, advocaten of om te voldoen aan wetten, bevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten die op hen van toepassing zijn.

7. Hoe bewaren we je gegevens veilig

WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zo worden onze formulieren bijvoorbeeld altijd versleuteld en wordt ons netwerk beveiligd en constant bewaakt.

We hebben adequate beveilingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. We hopen natuurlijk dat er nooit iets mis zal gaan, maar wanneer dit toch het geval is dan hebben we een procedure waarin staat vermeld hoe om te gaan met een (potentieel) datalek. Mocht het jouw persoonsgegevens aangaan dan stellen we je hier meteen van op de hoogte.

Wanneer we externe bedrijven inschakelen om persoonlijke gegevens voor ons te verzamelen of te verwerken, voeren we voordat we met ze gaan werken uitgebreide controles uit op deze bedrijven. We stellen een contract op waarin we onze verwachtingen en eisen vastleggen.

Onze website bevat links naar websites van derden. Als je de link naar een van die websites volgt, wees je er dan van bewust dat elke site zijn eigen privacybeleid heeft en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer daarom wat hun beleid is, voordat je je persoonlijke gegevens aan deze websites doorgeeft.

Als je een wachtwoord hebt gekregen of gekozen waarmee je toegang tot bepaalde delen van onze website verkrijgt, bent je er zelf verantwoordelijk voordat je wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen je dan ook je wachtwoord nooit met anderen te delen.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kan de veiligheid van geen enkele online gegevensoverdracht voor 100% gegarandeerd worden. Hoewel we er dus naar streven je persoonlijke gegevens te beveiligen, kunnen we de veiligheid van door jou aan ons verstrekte informatie niet garanderen. Daarom wijzen we je erop dat je je gegevens op eigen risico aan ons doorgeeft.

8. Hoe houden we je gegevens actueel

Wijzigingen in je contactgegevens of persoonlijke omstandigheden ontvangen we graag. Zie hiervoor onze contactpagina. Periodiek gebruiken we ook informatie van externe bronnen om je gegevens actueel te houden of te verrijken.

9. Hoe lang bewaren we je gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Zodra je ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met je te communiceren, zullen we je gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we je verzoek om je niet meer te benaderen kunnen inwilligen.

Inkomsten uit erfenissen zijn uiterst belangrijk voor het uitvoeren van ons natuurbeschermingswerk. Door jouw verstrekte gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, om administratie betreffende erfenissen te kunnen bijhouden en effectief te kunnen communiceren met de nabestaanden van mensen die ons een erfenis nalaten. Dit stelt ons ook in staat om de bronnen van inkomsten uit erfenissen te identificeren en analyseren.

10. Hoe kun je de manier van contact met ons aanpassen

Wanneer je op een andere manier contact met ons wilt hebben, laat het ons weten. Je kunt ons natuurlijk altijd laten weten hoe je het liefst door ons benaderd wilt worden.

We sturen je alleen berichten per e-mail of sms als we menen dat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Mocht je iets ontvangen waar je niet om gevraagd hebt, laat ons dat dan weten. In elke e-mail en sms staat hoe je je kunt afmelden.

Als we je per post iets hebben toegestuurd dat je niet wilt ontvangen, laat ons dat dan weten of stuur het retour met de reden van terugzending. De afzender staat altijd op het pakket vermeld.

11. Wat zijn je rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten ten aanzien van de verzamelde gegevens:

Recht op inzage in je gegevens
Je hebt het recht om de details over de door ons over jou verzamelde gegevens bij ons op te vragen. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze privacyverklaring.

Recht op wijziging
Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Recht op beperking van verwerking
Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens door ons laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat we je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.

Recht op verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te houden. Het kan namelijk zijn dat we daar niet altijd gehoor aan mogen geven, omdat de Belastingdienst vereist dat we overeenkomsten een bepaalde tijd bewaren. Indien je verzoekt om verwijdering omdat je niet meer benaderd wilt worden voor marketingcampagnes, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.

Recht op overdracht van persoonsgegevens
Je kunt ons verzoeken om een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Jij hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar
Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Hierbij kunnen we je vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. In onze database wordt dit bezwaar als een blokkade opgenomen.

Recht op intrekken toestemming
Je kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Alle digitale nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink waarmee je je direct kunt uitschrijven of je voorkeuren kunt aangeven.

Recht op indienen van een klacht
Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs of een bankafschrift bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzicht- en onleesbaar te maken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op je verzoek.

12. Wijzigingen op dit beleid

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

We kunnen dit statement te allen tijde bijwerken om enige aanpassingen in de gegevens-beschermingswetgeving of andere wetgeving na te komen. Als er meer wijzigingen op dit statement zijn, worden die op deze pagina gepubliceerd.