Nieuws

Water wordt steeds belangrijker

Enig idee wat het waterschap doet? Mick de Kruijff (18) en Judith Meurs (17)
wel. Zij zijn benoemd tot jeugddijkgraaf. “Door de klimaatverandering ontstaan er nieuwe problemen.”

Mick en Judith

Aan de dijk waar Mick woont, zit een van de kantoren van het waterschap. Toen hij daar als klein jongetje in de buurt speelde, wilde hij weten wat er gebeurde. Judith werd nieuwsgierig naar het waterschap nadat ze een werkstuk over de Watersnoodramp van 1953 had gemaakt.

Wat houdt het zijn van een jeugddijkgraaf precies in?

Judith:

"Als jeugddijkgraaf ben je de voorzitter en vertegenwoordiger van het Jeugdwaterschap. Het Jeugdwaterschap is een jongerendenktank waarin alle jeugdbestuurders van de waterschappen zitten. Elk waterschap heeft een jeugdbestuurder (behalve waterschap Scheldestromen in Zeeland) en sommige waterschappen hebben er zelfs twee, zoals ook ons waterschap. Alle jeugdbestuurders kunnen bij het Jeugdwaterschap ideeën inbrengen, helpen plannen uitwerken of meedoen met activiteiten. Wij als jeugddijkgraven doen dat ook nog steeds, maar we hebben er een paar extra taken bij gekregen. Als vertegenwoordigers zijn wij vaak degenen die op evenementen mogen spreken of in interviews komen. Daarnaast zorgen wij er binnen het Jeugdwaterschap voor dat het gezellig blijft in de groep en plannen goed worden uitgewerkt."

Wanneer kreeg je interesse in waterschap?

Mick:

"Het watarschapshuis (oftewel het ‘hoofdkantoor’) van mijn waterschap ligt aan dezelfde dijk als waaraan ik woon. Ik speelde vroeger dan ook vaak op de parkeerplaats en was altijd al wel geïnteresseerd in wat er daar gebeurde. Toen ik zag dat ze opzoek waren naar een nieuwe jeugdbestuurder is het balletje pas echt gaan rollen. Op onze eerste dag leerden we al dat het waterschap níét voor schoon drinkwater zorgt, maar wél het rioolwater zuivert. In de loop van de jaren hebben we steeds meer geleerd en is de interesse ook wel gegroeid. Terwijl je meer kennis krijgt over het onderwerp, groeit de interesse mee. Zeker de colleges van een professor op de Universiteit Wageningen waren erg leerzaam en maakte dat ik me echt ging verdiepen in droogte en de gevolgen ervan."

Judith:

"Ik vind aardrijkskunde altijd al heel interessant. Ik vind het leuk om te weten hoe een land geworden is zoals die nu is, met rivieren, heuvels en bossen, maar ook met dorpen en steden. Nadat ik op de basisschool een werkstuk had gemaakt over de Watersnoodramp van 1953 kreeg ik bovendien meer belangstelling voor hoe Nederland nu beschermt werd tegen het water. Daarnaast ben ik veel bezig met de klimaatverandering en de zeespiegelstijging die daarbij hoort. Toch wist ik voordat ik jeugdbestuurder werd eigenlijk nog niks over het waterschap. Mijn aardrijkskundeleraar wees me op een vacature voor jeugdbestuurder bij Waterschap Hollandse Delta en toen pas ben ik me gaan verdiepen in het waterschap. Het bleek een veel interessantere wereld dan ik had verwacht!"

Wat wil je veranderen op het gebied van waterschap?

Mick:

"Als ik het zou kunnen zou ik elke Nederlander persoonlijk willen uitleggen waarom de waterschappen er wél toe doen. Veel mensen reageren vaak onwetend of ongeïnteresseerd als ik ze vertel dat ik bij het waterschap werk. “Och, het waterschap doet er toch niet toe” krijg ik regelmatig te horen. Dan druk ik die mensen gelijk op de feiten, want zonder waterschap zou je rioolwater niet schoon zijn en zou het water je tot aan de lippen staan."

Judith:

"Ik zou ook heel graag meer bewustzijn en bekendheid willen creëren over het werk van het waterschap, zeker bij jongeren. Heel veel jongeren weten niet wat het waterschap is, wat het doet en soms zelfs niet dat het bestaat. Het waterschap heeft een hele belangrijke functie in Nederland, maar er wordt heel weinig tot niks over gezegd in de schoolboeken. Het is zelfs een overheidsorgaan waarop je kan stemmen. Het zou heel zonde zijn als mensen hun stem voor het bestuur van het waterschap weggooien, omdat ze er gewoon niks over hebben geleerd!"

Hoe kun je het onderwerp water hip maken bij jongeren?

Mick:

"Ondanks dat ik nu al 2 jaar als jeugdbestuurder jongeren probeer te interesseren voor en uitleg te geven over water blijft dit erg lastig. Het is heel erg afhankelijk van wat voor soort kinderen je voor je hebt. In ieder geval probeer ik altijd terug te vallen op mijn kennis die ik had voor ik jeugdbestuurder werd (ik beschouw dat gelijk aan dat van de jongeren) en probeer vanaf daar op te bouwen. De kerntaken van het waterschap (veilig, schoon en voldoende water) probeer ik altijd te verwerken in mijn verhaal. Tegenwoordig betrek ik ook meer het belang van het milieuvriendelijk omgaan met water in mijn verhalen. Aangezien de jeugd de toekomst heeft en jong geleerd oud gedaan is, probeer ik jongeren er al van te overtuigen spaarzaam met ons water om te gaan."

Judith:

"Water is natuurlijk altijd belangrijk geweest voor Nederland, maar het lijkt steeds belangrijker te worden. Door de klimaatverandering komen er nieuwe problemen waar we tegen aanlopen, zoals zeespiegelstijging, hevige regenbuien en droogte. Jongeren zijn vaak geïnteresseerd in de klimaatverandering en vinden het belangrijk dat zij een veilige toekomst hebben. Door water en klimaatverandering aan elkaar te koppelen, kunnen we de aandacht krijgen van jongeren en ze heel veel leren."

Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor herstel van de bijzondere natuur langs de Nederlandse rivieren en in onze delta. Deze natuur is van groot belang voor miljoenen trekvogels die jaarlijks van hun broedgebieden in Canada en Siberië naar hun overwinteringsgebieden langs de kust van West en Zuid Afrika trekken. Onderweg komen ze bij ons aansterken. De Nederlandse delta is ook de Europese toegangspoort voor trekvissen die in zee leven en de rivieren optrekken om daar voort te planten. We werken samen met de waterschappen om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren en geschikt leefgebied voor al deze vogels en vissen te ontwikkelen. En we nodigen het jeugdwaterschap graag uit om met ons op pad te gaan en hun ideeën te horen voor een natuurlijk en klimaatbestendig Nederland.