Brent Stirton / Getty Images

Waarom is het erg als bos verdwijnt?

Dan zullen ook de dieren verdwijnen

Wat is een gezond bos?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat een gezond bos precies is. Een bos bestaat uit verschillende soorten bomen. Een bos kan ook een akker zijn met heel veel dezelfde bomen, maar dat is geen gezond bos.

Dus een gezond bos heeft verschillende soorten bomen, lage en hoge. De hoogteverschillen zorgen ervoor dat de wind beter geleid. Dan waaien de bomen niet in een keer allemaal tegelijkertijd om. Maar de verschillende wortels houden ook het water vast.

 
Alejandro Polling / WWF-Colombia

Bos is superbelangrijk

Om deze 4 verschillende redenen

 • 1

  Ze nemen CO2 op

  Bomen nemen CO2 op. Onze fabrieken, auto’s, vliegtuigen en andere dingen stoten CO2 uit. Bomen nemen deze CO2 op en zetten dit om in zuurstof. ZO kunnen mensen en dieren rustig blijven ademen.

 • 2

  Ze houden water vast

  Verschillende bomen hebben verschillende wortels. Die wortels zorgen er op hun eigen manier voor dat water beter in de grond blijft zitten. Ze zorgen er dus voor dat er minder overstromingen zijn én dat het water vastgehouden wordt, zodat mensen en dieren genoeg te drinken hebben.

 • 3

  Medicijnen

  Er worden heel veel medicijnen gehaald uit bossen, vooral uit het Atlantisch Regenwoud.

 • 4

  Hout

  Van het hout leven mensen, ze houden zich ermee warm en bouwen er huizen van.

Bos is dus superbelangrijk voor mensen en dieren. Daarom mogen de bossen op aarde niet verdwijnen en moeten we ze goed beschermen.